Gạo Thơm Lài Miên – Lài Campuchia

gao_lai_mien
Hiện nay, gạo tại thị trường Việt Nam cũng được xếp hạng gạo ngon đứng nhất nhì Đông Nam Á. Nhưng một số loại gạo đặc sản tại Campuchia chất lượng được xem là ưu tú hơn. Thứ nhất do đất đai tại Campuchia không bị ngập mặn như ở Việt Nam. Thứ hai do... more →
Posted in: Chưa được phân loại